Архитектура и Интериорен Дизайн | Архитект Бургас

Архитект в Бурас | Porta doors | покривни прозорци | Velux

Алейната мрежа и площадките са основен функционален и декоративен елемент,
изграждащ скелета на една градина. Те служат за придвижване, разделяне и
обединяване на пространствата, за преодоляване на нива. Също така играят
важна роля в изграждане на стила и атмосферата на едно дворно пространство.

Основни моменти са:

- определяне на формата на алеите и площадките, пряко свързана, както с
функционалното им значение, така и с избрания стил на градината;

- подборът на материал, зависи от ефекта, който се стремите да постигнете.
Той включва комбинация на видове настилъчни материали – бетон, тухла, камък,
дърво и др., комбинация на цветове, начин/рисунак на подреждане на
настилките.

Да се избягва прекалено смесване на много материали при което се
получава хаос. Да се избягват ярки цветове, защото те намаляват ефекта на
растителността, освен в случаите когато се търси специален ефект на
настилките.

- подбор на големината на площите с настилка и на вида материал, с
оглед на това да не се наруши мащаба на пространството.

Важен принцип е да бъде намерен баланса между площите с настилки и
останалата част на градината, както и баланса в изпълнението на самите
настилки.


Техника на полагане на настилките


Настилка от бетонн - естествени плочи и павета


1. Ако желаете да имате бордюр започнете полагането на настилката от
бордюра - очертайте желания контур на настилката и изкопайте канал с ширина
20см. и дълбочина 30см. за бетонна основа на бордюра, който трябва да потъне
10см. в бетона. Залейте фугите не бордюрите със силен циментов разтвор 1:1.
Изчакайте бетона да стегне и тогава започнете полагане на настилката.

2. Изкопайте леглото за полагане на настилката на дълбочина средно 12см.,
като подравните почвата.


сн. 1
3. Трамбовайте добре почвата. В случай, че настилката не е само пешеходна
или почвата е лека и песъчлива, положете армaтурна мрежа 2,5мм. за усилване
на основата.
сн. 2
4. Разстелете пласт от трошен камък с дебелина 5см. за осигуряване на
дренаж.
сн. 3
5. Разстелете пласт от пясък с дебелина 3см. в случай, че ще използвате
циментов разтвор и земновлажен бетон за залепване на плочите и 5см. – в
случай, че ще редите плочите или паветата направо в пясъка.
сн. 4
6. Поставете плочите върху циментовия разтвор.
сн. 5
7. Нивелирайте и в двата случая (настилка с циментов разтвор или пясък) за
да осигурите равна повърхност на настилката.
сн. 6
8. Залейте фугите не бордюрите със силен циментов разтвор 1:1 или запълнете
с пясък.
сн. 7


Настилка от трошен/дребен объл речен камък

1. Полагането на настилката започнете с очертаване на контура и избор на
материал за периферията. За препоръчване е използването на естествени
каменни плочи, тухли и дървен материал (летви, объл материал и др.) в
зависимост от стила на градината.
сн. 8
2. Изкопайте леглото за полагане на настилката на дълбочина средно 8см.,
като подравните почвата.
сн. 9
3. Трамбовайте добре почвата. В случай, че настилката не е само пешеходна
или почвата е лека и песъчлива, положете армaтурна мрежа 2,5м. за усилване
на основата.

4. Разстелете пласт от пясък с дебелина 3см.
сн. 10
5. Положете изрязана по контура на настилката стъклофибрена мрежа за
задържане на настилката.
сн. 11
6. Разстелете равномерно пласт от трошен/дребен объл речен камък с дебелина
5см.

7. Трамбовайте и подравнете с гребло

Източник: Mr. Bricolage